Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2016

Η Μήτηρ Εκκλησία εξέλεξε νέο Μητροπολίτη Σμύρνης και νέο Επίσκοπο Ερυθρών.

Άξιοι !

Η Μήτηρ Εκκλησία εξέλεξε νέο Μητροπολίτη Σμύρνης και νέο Επίσκοπο Ερυθρών.

The Ecumenical Patriarchate elected new Metropolitan of Smyrna and new Bishop of Erythrai.


Patrikhanemiz bugun yeni Izmir Metropoliti ve yeni Erythrai Episkoposu secti.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου