Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Οι δολοφονηθέντες...Μακεδονομάχοι!!!

Οι δολοφονηθέντες απὸ τὶς οθωμανικὲς αρχές Μακεδονομάχοι κρατούμενοι, μετὰ τὴν ἐξέγερση ποὺ ξέσπασε στὶς φυλακὲς Μοναστηρίου.

Οἱ φυλακὲς Μοναστηρίου φιλοξενοῦσαν ἕναν μεγάλο ἀριθμὸ κρατουμένων· Βούλγαροι κομιτατζῆδες, Τουρκαλβανοί, Ἕλληνες Μακεδονομάχοι, Ἐβραῖοι, κ.ἄ. Οἱ διαφορὲς μεταξύ των προκαλοῦσαν συχνὰ ταραχὲς καὶ ἐπεισόδια. Ὁ πόλεμος ποὺ μαινόταν στὸν μακεδονικὸ χῶρο προεκτεινόταν καὶ στὸν κλειστὸ χῶρο τῶν φυλακῶν. Οἱ Τοῦρκοι καὶ οἱ Βούλγαροι μαθαίνοντας τὶς ἐπιτυχίες τῶν ἑλληνικῶν ἀνταρτικῶν σωμάτων δημιουργοῦσαν συνεχῶς εὐκαιρίες γιὰ νὰ ἐξωθήσουν σὲ ταραχὲς τοὺς Ἕλληνες οἱ ὁποῖες θὰ τοὺς ἔδιναν τὴ δικαιολογία ποὺ ἤθελαν γιὰ νὰ τοὺς ἐπιτεθοῦν.Στὶς 6 Ἰουνίου τοῦ 1906 ἄρχισαν ταραχὲς, οἱ ὁποῖες ξεκίνησαν ἀπὸ μία λογομαχία. Τοῦρκοι καὶ Τουρκαλβανοὶ κρατούμενοι ρίχτηκαν ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ὁπλισμένοι μὲ κάμες, λόγχες καὶ ρόπαλα. Τοὺς βοηθοῦσαν στρατιῶτες καὶ δεσμοφύλακες. Οἱ δικοί μας ἦταν ὁλότελα ἄοπλοι. Ἑπτὰ ἔπεσαν στὸν τόπο νεκροί, δύο πέθαναν ἔπειτα ἀπὸ 3 ἡμέρες καὶ 60-65 μεταφέρθηκαν στὸ στρατιωτικὸ νοσοκομεῖο. Τὰ κάρα τῆς δημαρχίας κουβάλησαν στὸ ἑλληνικὸ στρατιωτικὸ νοσοκομεῖο τοὺς ἑπτὰ νεκρούς.

Τὰ ὀνόματα τῶν νεκρῶν Μακεδονομάχων ποὺ γνωρίζουμε εἶναι: Παπαμαρκάκης, Τζόβελος, Ἐμ. Ἐπισκοπάκης, Κώστας Κορυτσαῖος, Ἰ. Σταθόπουλος καὶ Παναγιωτᾶτος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου