Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ


Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου Μιστί Νέου Αγιονερίου,
καλεί τα μέλη του σε ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες, που θα πραγματοποιηθούν την 16η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 16:00-18:00 στo Πολιτιστικό Αθλητικό Κέντρο Νέου Αγιονερίου.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέως της Γεν. Συνέλευσης και
Εκλογή τριμελούς εφορευτικής επιτροπής των αρχαιρεσιών.

2. Απολογισμός και παρουσίαση των πεπραγμένων και δράσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου.
4. Στόχοι και προγραμματισμός δραστηριοτήτων και οικονομικού προϋπολογισμού της επόμενης χρήσης.
5. Έγκριση του προϋπολογισμού για την επόμενη χρήση.
Σε περίπτωση μη απαρτίας των μελών, θα πραγματοποιηθεί επαναληπτική Γενική Συνέλευση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, ήτοι 23 Νοεμβρίου 2014, στον ίδιο χώρο και με τα αυτά θέματα ημερήσιας διάταξης, όπως προαναφέρονται στο παρόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου