Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2014

Ας γνωρίσουμε ποιά είναι η Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων....


 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΗΣ ΠΕΚΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ - 27/10/2014

Η Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε το 2008 και λειτουργεί με έδρα την Θεσσαλονίκη.


Σκοπός της Πανελλήνιας Ένωσης

 Καππαδοκικών Σωματείων είναι:

1.Η προώθηση των ιδεωδών και αξιών του Ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.
2. Η κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική προαγωγή των σωματείων μελών της, προς τούτο, επιδιώκει την δραστηριοποίηση και ανάπτυξη πρωτοβουλιών, σε Πανελλήνια και Διεθνή κλίμακα, προκειμένου να επιτευχθεί:
α. Η διατήρηση και διάδοση της μνήμης των αλησμόνητων πατρίδων μας.
β. Η διάθεση και προώθηση κάθε πολιτιστικού και πολιτισμικού στοιχείου των εκ Καππαδοκίας προερχομένων (ως αυτά προσδιορίζονται κατά τον ιστορικό και γεωγραφικό όρο της Καππαδοκίας), όπως η ιστορία της καταγωγής μας, η γλώσσα, οι χοροί, η μουσική, τα τραγούδια, η ενδυμασία, τα ήθη και έθιμά μας, η κουζίνα, η βαθιά θρησκευτικότητα, οι παραδοσιακές αξίες και αρχές, ο τρόπος ζωής κ.λ.π. καθώς η διατήρηση και μετάδοση αυτών και στις επόμενες γενιές.
γ. η διάσωση των εκ του προαναφερομένου χώρου (Καππαδοκίας) προερχομένων κειμηλίων και η ίδρυση Ιστορικών Λαογραφικών Μουσείων στις έδρες των Συλλόγων, μελών της Ένωσης.


ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ


Η Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων επιδιώκει:


α. την προβολή των δραστηριοτήτων των Σωματείων μελών της.


β. τη μελέτη των προβλημάτων, την ανάπτυξη των σχέσεων και την συνεργασία μεταξύ όλων των Καππαδοκικών Συλλόγων.


γ. τη σύσφιξη των σχέσεων, την καλλιέργεια του πνεύματος της φιλίας και της ειρήνης μεταξύ των μελών της, τη θέση και τον προσδιορισμό νέων στόχων και ιδεών που αφορούν τον Ελληνοχριστιανικό Καππαδοκικό πολιτισμό.


Η Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών 

Σωματείων στηρίζει:

Τις ενέργειες και δραστηριότητες των φορέων μελών της, συμπαραστέκεται σε αυτές για την καλύτερη εκπλήρωση των στόχων τους, χωρίς να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των φορέων μελών της.


Η Πανελλήνια Ένωση Καππαδοκικών Σωματείων σε συνεργασία με τα μέλη της και επ’ ωφελεία αυτών επιδιώκει:


α. την άνοδο του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου του λαού μας, μέσα από την συλλογική δράση της και την επιμέρους δράση των μελών της.


β. την συνεργασία της με φορείς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με Κρατικές Υπηρεσίες και με κάθε άλλο φορέα που εξυπηρετεί τους καταστατικούς της σκοπούς.


γ. την καταγραφή, προαγωγή και παρουσίαση κάθε ιστορικού, λαογραφικού, πολιτιστικού, θρησκευτικού , καλλιτεχνικού και κοινωνικού περιεχομένου στοιχείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου